Základní škola speciální Jasněnka, o.p.s. se nachází v klidné části města Uničova, obklopena zelení. Vzděláváme žáky s mentálním postižením, nyní se zaměřujeme zejména na vzdělávání žáků s PAS. Škola funguje od 1.9.1996, má tedy dlouholetou tradici. Od 1.9.2020 je ve škole otevřen přípravný stupeň základní školy speciální pro předškolní děti, které pro svůj rozvoj potřebují maximální individuální přístup.

Stravování žáků je zajištěno odběrem jídel ze školní vývařovny při ZŠ Pionýrů. V případě volné kapacity aut je možné domluvit se s vedením denního stacionáře na svozech dětí do školy. Tato služba je placená.

Naše priority:

  • individuální přístup
  • vybavenost školy a tříd – pestrý výběr didaktických pomůcek pro žáky s SVP, Snoezelen, školní zahrada s hracími prvky
  • návaznost sociálních služeb – po ukončení povinné školní docházky má dítě možnost nastoupit do denního stacionáře (známé prostředí, pracovníci)
  • metoda strukturovaného učení vycházející z principů programu TEACCH – individuální přístup, strukturalizace, vizualizace, motivace
  • metoda komunikace s vizuální podporou vycházející z PECS
  • úzká spolupráce s Autistickou školou Brno, Štolcova