Charakteristika školní družiny

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků. Družina organizuje zájmové vzdělávání pro žáky přihlášené k pravidelné docházce. Družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která se odlišují od školního vyučování. Školní družina je určena pro všechny žáky školy bez ohledu na ročník a stupeň, mohou ji navštěvovat i žáci přípravného stupně základní školy speciální.

Vychovatelka: Mgr. Hulínová Aneta

Provoz:

  • ranní provoz – 7:00-7:45
  • odpolední – 12:00-15:30