Obědy pro naše žáky jsou zajištěny prostřednictvím školní výdejny, strava je dovážena ze ZŠ Pionýrů Uničov.

Aktuální jídelníček: https://www.strava.cz/strava/stravnik/jidelnicky?zarizeni=3495 (Alergeny)

Přihlašování a odhlašování obědů:

  • vždy do 13 hod předcházejícího dne na telefonním čísle 585 051 076 nebo osobně ve škole. Výdej stravy do jídlonosičů vždy jen 1.den nemoci. Další dny musí rodiče dítě odhlásit.

Cena obědů:

  • do 10 let – cena 27,- Kč
  • 11-14 let – cena 31,- Kč
  • 15 a více let – cena 35,- Kč

Dietní stravování:

  • škola nezajišťuje dietní stravování
  • na základě lékařského potvrzení škola umožní žákovi ohřev jídla přineseného z domu

Podrobné informace jsou obsaženy ve Vnitřním řádu školní jídelny – výdejny.

Ke stravování je nutné přihlásit se prostřednictvím závazné přihlášky.